CHÉN CƠM

TÔ SỨ

ĐĨA SỨ

ÂU CƠM

PHỤ KIỆN

SET BỘ

BÁT TRÀNG

NHÀ HÀNG

Danh mục sản phẩm

Mời bạn cùng tham khảo danh mục các sản phẩm chính của chúng tôi:

chén cơm - bát cơm

 • Mã: VNC T026424
 • Kích thước: Rộng 15.4cm - Cao 7.2cm - Nặng 410g
 • Mã: VNC BC 016324
 • Kích thước: Rộng 11.5cm - Cao 5.5cm - Nặng 200g
 • Mã:
 • Kích thước:
 • Mã:
 • Kích thước:
 • Mã: VNC T046424
 • Kích thước: Rộng 20.2cm – Cao 9.2cm – Nặng 840g
Xem tất cả sản phẩm

tô sứ các loại

 • Mã: VNC BC 016324
 • Kích thước: Rộng 11.5cm - Cao 5.5cm - Nặng 200g
 • Mã: VNC T026424
 • Kích thước: Rộng 15.4cm - Cao 7.2cm - Nặng 410g
 • Mã: VNC D016424
 • Kích thước: Rộng 18cm – Cao 2.1cm – Nặng 281g
 • Mã:
 • Kích thước:
 • Mã: VNC T036424
 • Kích thước: Rộng 17.7cm – Cao 8.2cm – Nặng 620g
Xem tất cả sản phẩm

đĩa sứ - đĩa xoài- đĩa bằng

 • Mã: VNC T026424
 • Kích thước: Rộng 15.4cm - Cao 7.2cm - Nặng 410g
 • Mã: VNC BC 016324
 • Kích thước: Rộng 11.5cm - Cao 5.5cm - Nặng 200g
 • Mã: VNC D016424
 • Kích thước: Rộng 18cm – Cao 2.1cm – Nặng 281g
 • Mã:
 • Kích thước:
 • Mã: VNC BC 016324
 • Kích thước: Rộng 11.5cm - Cao 5.5cm - Nặng 200g
Xem tất cả sản phẩm

các sản phẩm khác

 • Mã:
 • Kích thước:
 • Mã: VNC T046424
 • Kích thước: Rộng 20.2cm – Cao 9.2cm – Nặng 840g
 • Mã: VNC BC 016324
 • Kích thước: Rộng 11.5cm - Cao 5.5cm - Nặng 200g
 • Mã:
 • Kích thước:
 • Mã:
 • Kích thước:
Xem tất cả sản phẩm